Wil je meer energie tijdens zware trainingen? Wil je sneller herstellen na een training of wedstrijd? Wil je minder kans op ziektes en blessures? Wil je energieker zijn? Of wil je een lager vetpercentage? Met de juiste voeding kun ook jij dit bereiken. Verbeter je wielerprestaties met voedingsschema’s speciaal afgestemd op wielrenners. Wat moet je eten voor, tijdens en na inspanning en hoe piek je op de wedstrijddag. Je vindt het allemaal in het ‘Voedingsschema voor wielrenners’ van Sportvoedingsschema.nl.

voeding-wielrennen

Let op!

Deze voedingsadviezen zijn bedoeld als naslagwerk, niet als medische handleiding. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke problemen een arts. De auteur zijn niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van deze voedingsadviezen ontstaan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Sportvoeding Tips?

Meld je aan voor onze mailinglijst en ontvang gratis tips en informatie omtrent sportvoeding en het verbeteren van je sportprestaties.

Laat voeding geen beperkende factor zijn!

Je inschrijving is gelukt!

Pin It on Pinterest

Share This