Disclaimer voor www.sportvoedingsschema.nl

Sportvoedingsschema.nl is een onderdeel van NRG Sport en Voeding (Kamer van Koophandel: 52110079), hierna te noemen Sportvoedingsschema.nl, verleent u hierbij toegang tot www.sportvoedingsschema.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Sportvoedingsschema.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sportvoedingsschema.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportvoedingsschema.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sportvoedingsschema.nl.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sportvoedingsschema.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Onze producten zijn bedoeld als naslagwerk, niet als medische handleiding. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke problemen een arts. De auteur zijn niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van dit product ontstaan. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sportvoedingsschema.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportvoedingsschema.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sportvoeding Tips?

Meld je aan voor onze mailinglijst en ontvang gratis tips en informatie omtrent sportvoeding en het verbeteren van je sportprestaties.

Laat voeding geen beperkende factor zijn!

Je inschrijving is gelukt!

Pin It on Pinterest

Share This